takstblad

    

KLARSKOV VANDVÆRK.

 

Takstblad  2022.

 

Driftsbidrag pr. år.                                  kr.    800,00

Vandpris pr. m3.                                      kr.       5,65

Vandskat til staten pr. m3.                      kr.       6,18

Drikkevandbidrag til staten                    kr.       0,19

Alle beløb er ekskl. moms.

 

 

 

Gebyr ved for sent betaling                      kr.     100,00

Lukkegebyr +håndværkerudgifter          kr.  1.000,00

Åbningsgebyr + håndværkerudgifter      kr.  1.000,00

 

Vandværket aflæser måler pr.:

31/1 - 30/4 - 31/7 - 31/10

31/10 afleverer vandværket måleraflæsningen til

Vordingborg forsyning til brug for

vandafledningsafgift.

 

 

Tilslutningsafgift.

Hovedanlægsbidrag                                kr.    9.325,25.

Forsyningsledningsbidrag                      kr.  10.504,25.

Stikledningsbidrag målerbrønd             kr.    2.350,00 

Ialt                                                             kr.  22.179,50

+ faktisk udgifter                                    

Alle priser er ekskl. moms.

 

Inden for vandværkes forsyningsområde.

121 Forbruger samt

10 husstande og ubebyggede grunde.


Vandværkets beliggenhed:

Dalkærvej 5

Klarskov

4760 Vordingborg

www. Klarskovvandvaerk.dk            


Formand:

Jacob Boesen Mainz

Klarskovvej 71

Klarskov

4760 vordingborg

Tlf.: 21244990   

Mail:  klvand@live.dk


Kasserer:

Mona Lisa Hansen

Klarskovvej 70

4760 Vordingborg

Tlf. - 23676155

Mail:  klvand@live.dk