klarskov vandværks historie

 

Stiftende generalforsamling 15 april 1937.   

Den første bestyrelse bestod af følgende, med  adresser som de er i dag.:
Gdr. Adolf Nielsen Hovvejen 53 formand.
Sadelmager Pedersen Klarskovvej 75 næstformand
Postbud Niels Madsen Nielsen Klarskovvej 25 som  Kasser.Smedemester F. Andersen Dalkærvej 3.
Gdr. Johs Hansen Elmelundsvej ?

Bygning af vandværket kostede 1820,00kr.

I 1940 enes man om at yde Smedm. Andersen  et beløb på 40,00 pr.år for at passe værket, samtidig blev postbud Madsen Nilsen ligeledes ydet et beløb  på 40,00 kr for opkrævning af vandpenge.
Sognerådet tilbød at give 200,00 kr. engang for alle for at måtte tage vand til vejarbejde.

Først ved generalforsamlingen i 1961 skete der noget for et beløb for 6,00 kr. kunne man få lov at vande have et år, men enes om at opsætte hegn om grunden.

Der blev indført at give et bidrag på 300,00 kr for opkrævning af vand m.m.
Man blev også enig om at få pris på ny boring, det er den der er oppe i haven.

Året 1962 blev der lavet en ny boring, det er den der er oppe i haven, den koste den nette sum af 7.000,00 kr.Samtidig fik man lov at oppumpe 25000 m3 vand. 

Vandprisen pr ejendom 1976 var 160,00 kr. ejendom med husdyr 150,00 kr..  ekstra

 I 1977 blev det lagt ledning til 6 nye andelshaver på Hovvejen.

Og i 1991 kom hellevad (næstvedvej)

 Ved Generalforsamlingen den 16 februar 1994 var der mødt 45 op hvoraf de 42 var stemmeberettige. Der blev stemt om der skulle opsættes vandmåler det blev vedtaget med 32 for og 9 imod.

De første priser for vand ved opkrævningen for 1995.
Fast afgift 250,00 kr. pr m3.
3,25 og 2,00 kr. i grøn afgift
Alle priser plus moms.


Inden opsætning af vandmåler udpumpedes der ca. 23000 m3. vand, man regne med det ville falde med ca. 25%,  men der blev kun  udpumpet ca.13000 m3. så det var en stor besparelse.

 I 2010 blev der udskiftet målere, der enes man om at opsætte måler til digital aflæsning.Siden er under opbygning